Jak stworzyć dobre logo?

Logo jest twarzą marki, wizytówką działalności, znakiem rozpoznawczym... To wszystko prawda ale jest również narzędziem i powinno realizować konkretny cel. Najprościej ujmując, logo powinno nakierować tok myślowy odbiorcy na główne priorytety działalności. Coś o tej…